Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 125
Demanda 2a opció 86
Demanda 1a opció 84
Demanda 3a opció 62

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 84
Assignació 2a opció 2
Assignació 4a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 192
De 5 a <6 179
De 7 a <8 148
De 8 a <9 108
De 9 a <10 58
Sense informar 45
De 10 a <11 39
De 11 a <12 14
De 12 a <13 1
De 13 a 14 1
Total 785

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 51
FP2, CFGS 11
Univ. Batx. / COU 10
Altres accessos 6
Diplomat, llicenciat 2
Total 80