Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria mecànica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 100 109 116 ND 127 53,33% 0 ND
10-11 100 76 84 100% 206 62,52% 0 ND
11-12 90 84 80 96,67% 273 67,12% 0 ND
12-13 90 80 94 93,59% 325 67,15% 24 98%
13-14 90 69 83 92,75% 339 64,46% 42 90%
14-15 90 73 84 94,29% 332 68,38% 43 86%
15-16 90 60 64 96,67% 299 74,06% 40 82%
16-17 90 56 64 100% 284 71,59% 34 82%
17-18 90 54 66 96,88% 293 71,09% 47 83%
18-19 90 41 50 76% 255 74,46% 57 84%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)