Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 90 69 83 92,75%
14-15 90 73 84 94,29%
15-16 90 60 64 96,67%
16-17 90 56 64 100%
17-18 90 54 66 96,88%
18-19 90 41 50 76%

Nota de tall juny

  • Enginyeria mecànica

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 62
Univ. Batx. / COU 10
FP2, CFGS 8
Altres accessos 2
Diplomat, llicenciat 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 84