Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 47
Dona 33
Total 80

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 33
Home 47

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10