Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 102
Demanda 1a opció 47
Demanda 2a opció 38
Demanda 3a opció 27

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 47

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 5 a <6 54
De 6 a <7 52
De 7 a <8 45
De 9 a <10 37
De 8 a <9 31
De 10 a <11 23
Sense informar 21
De 11 a <12 7
De 12 a <13 7
De 13 a 14 3
<5 1
Total 281

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 28
FP2, CFGS 5
Univ. Batx. / COU 4
Altres accessos 2
Diplomat, llicenciat 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Més grans de 25 anys 1
Total 42