Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 40 22 32 85%
14-15 40 16 31 68,42%
15-16 40 22 33 84,85%
16-17 40 22 26 88%
17-18 40 17 16 87,5%
18-19 40 17 28 59,26%

Nota de tall juny

  • Enginyeria química

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 22
Altres accessos 3
Diplomat, llicenciat 2
Univ. Batx. / COU 2
Univ. FP2 / CFGS 2
Total 31