Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria elèctrica
 • Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 40 24 31 95,83% 31 52,93% 0 ND
11-12 40 37 30 100% 53 45,02% 0 ND
12-13 40 37 34 100% 65 60,68% 0 ND
13-14 40 24 22 100% 71 70,52% 4 97%
14-15 40 27 26 100% 78 67,6% 12 94%
15-16 47 18 17 87,5% 75 63,47% 8 96%
16-17 47 15 15 100% 69 71,91% 12 87%
17-18 40 13 15 90,91% 64 68,25% 15 82%
18-19 40 12 14 63,64% 56 61,88% 8 79%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)