Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 67
Demanda 2a opció 45
Demanda 3a opció 39
Demanda 1a opció 37

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 37
Assignació 2a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 53
De 5 a <6 48
De 7 a <8 48
De 8 a <9 21
De 9 a <10 14
Sense informar 10
De 10 a <11 8
De 12 a <13 1
De 13 a 14 1
Total 204

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

FP2, CFGS 11
Univ. Batx. / COU 7
Batx. / COU amb PAU 6
Univ. FP2 / CFGS 3
Diplomat, llicenciat 1
Més grans de 25 anys 1
Altres accessos 1
Total 30