Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 40 24 22 100%
14-15 40 27 26 100%
15-16 47 18 17 87,5%
16-17 47 15 15 100%
17-18 40 13 15 90,91%
18-19 40 12 14 63,64%

Nota de tall juny

  • Enginyeria elèctrica
  • Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

FP2, CFGS 10
Univ. Batx. / COU 7
Batx. / COU amb PAU 5
Univ. FP2 / CFGS 3
Altres accessos 1
Total 26