Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria informàtica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 140 106 104 97,85% 115 52,97% 0 ND
11-12 140 110 102 98,77% 206 56,12% 0 ND
12-13 140 84 90 96,3% 245 66,99% 0 ND
13-14 140 93 100 97,62% 302 69,55% 20 97%
14-15 140 93 101 98,81% 329 68,71% 37 92%
15-16 100 90 102 94% 331 69,81% 34 88%
16-17 110 87 106 83,65% 341 65,99% 50 88%
17-18 110 86 102 93,88% 339 72,21% 42 86%
18-19 100 116 112 95,28% 347 72,41% 38 86%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)