Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 190
Dona 16
Total 206

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 16
Home 190

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10