Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 112
Demanda 1a opció 110
Demanda 3a opció 53
Demanda 2a opció 33

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 110
Assignació 3a opció 2
Assignació 2a opció 2
Assignació 4a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 220
De 5 a <6 186
De 7 a <8 181
De 8 a <9 122
De 9 a <10 96
De 10 a <11 55
Sense informar 31
De 11 a <12 16
De 12 a <13 12
Total 919

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 51
FP2, CFGS 23
Univ. Batx. / COU 15
Altres accessos 7
Univ. FP2 / CFGS 3
Diplomat, llicenciat 2
Més grans de 25 anys 1
Total 102