Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 140 93 100 97,62%
14-15 140 93 101 98,81%
15-16 100 90 102 94%
16-17 110 87 106 83,65%
17-18 110 86 102 93,88%
18-19 100 116 112 95,28%

Nota de tall juny

  • Enginyeria informàtica

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 63
FP2, CFGS 21
Altres accessos 8
Univ. Batx. / COU 5
Diplomat, llicenciat 2
Univ. FP2 / CFGS 1
Més grans de 25 anys 1
Total 101