Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 44
Dona 21
Total 65

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 21
Home 44

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10