Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 62
Demanda 1a opció 40
Demanda 3a opció 29
Demanda 2a opció 24

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 40
Assignació 2a opció 4
Assignació 3a opció 1
Assignació 4a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 84
De 5 a <6 64
De 7 a <8 49
De 9 a <10 33
De 8 a <9 31
De 10 a <11 19
De 11 a <12 10
Sense informar 8
Total 298

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 20
FP2, CFGS 8
Univ. Batx. / COU 4
Més grans de 25 anys 2
Altres accessos 2
Diplomat, llicenciat 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 38