Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria agroalimentària

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 40 23 21 95,24% 25 77,06% 0 ND
11-12 40 40 38 93,1% 65 67,05% 0 ND
12-13 40 35 36 96,67% 88 75% 0 ND
13-14 40 30 36 100% 115 73,51% 6 98%
14-15 40 50 45 100% 132 77,65% 18 93%
15-16 40 25 32 86,21% 132 80,79% 20 91%
16-17 40 24 23 95,45% 115 76,22% 17 89%
17-18 40 30 36 94,12% 125 75,25% 19 88%
18-19 40 28 31 80% 121 78,28% 21 92%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)