Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 40 30 36 100%
14-15 40 50 45 100%
15-16 40 25 32 86,21%
16-17 40 24 23 95,45%
17-18 40 30 36 94,12%
18-19 40 28 31 80%

Nota de tall juny

  • Enginyeria agroalimentària

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 30
Univ. Batx. / COU 8
FP2, CFGS 4
Diplomat, llicenciat 1
Més grans de 25 anys 1
Altres accessos 1
Total 45