Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 25 16 16 100% 0% 16 100%
16-17 25 15 15 94% 13% 11 100%
17-18 25 14 16 100% 0% 16 99%
18-19 25 23 23 100% 0% 21 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)