UdG : Doble titulació grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica/ grau en enginyeria elèctrica

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 15 12 14 100%
14-15 15 10 11 100%
15-16 0 11 12 ND
16-17 0 11 12 100%
17-18 15 9 10 100%
18-19 15 16 16 100%

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 11
Total 11