UdG : Innovació i seguretat alimentària

Resum

Nota de tall juny

 • Innovació i seguretat alimentària

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
14-15 40 13 19 100% 19 67,3% 0 ND
15-16 40 26 29 88,46% 45 75,08% 0 ND
16-17 40 15 19 83,33% 59 75,64% 0 ND
17-18 40 14 15 93,33% 67 86,77% 7 97%
18-19 40 12 16 68,75% 69 83,14% 11 97%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)