UdG : Innovació i seguretat alimentària

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
14-15 40 13 19 100%
15-16 40 26 29 88,46%
16-17 40 15 19 83,33%
17-18 40 14 15 93,33%
18-19 40 12 16 68,75%

Nota de tall juny

  • Innovació i seguretat alimentària

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 7
Univ. Batx. / COU 5
FP2, CFGS 3
Altres accessos 3
Diplomat, llicenciat 1
Total 19