Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
14-15 40 57 53 96,15%
15-16 40 37 43 97,37%
16-17 40 29 33 100%
17-18 40 38 46 100%
18-19 40 37 46 69,77%

Nota de tall juny

  • Estudis d'arquitectura

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 41
Univ. Batx. / COU 8
FP2, CFGS 2
Diplomat, llicenciat 1
Altres accessos 1
Total 53