UdG : Arquitectura tècnica i edificació

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
16-17 50 7 7 100%
17-18 50 8 13 100%
18-19 40 8 11 80%

Nota de tall juny

  • Arquitectura tècnica i edificació