UdG : Erasmus mundus en medical imaging and applications

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
16-17 40 16 16 94% 0% 0 0%
17-18 40 23 37 98% 0% 14 100%
18-19 40 21 43 100% 0% 22 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • INVESTIGADORS
  • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • INVESTIGADORS
  • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)