UdG : Escola politècnica superior

Graus

Arquitectura Enginyeria i Arquitectura
Arquitectura tècnica Enginyeria i Arquitectura
Arquitectura tècnica i edificació Enginyeria i Arquitectura
Disseny i desenvolupament de videojocs Enginyeria i Arquitectura
Doble titulació grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica/ grau en enginyeria elèctrica Enginyeria i Arquitectura
Doble titulació grau en enginyeria en tecnologies industrials/ grau en administració i direcció d'empreses Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria agroalimentària Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria biomèdica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'edificació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria elèctrica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica industrial i automàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria mecànica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química Enginyeria i Arquitectura
Estudis d'arquitectura Enginyeria i Arquitectura
Innovació i seguretat alimentària Enginyeria i Arquitectura

Màsters

Arquitectura Enginyeria i Arquitectura
Biotecnologia alimentària Ciències
Biotecnologia alimentària Enginyeria i Arquitectura
Ciutats intel·ligents (smart cities) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria del disseny de productes Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria industrial Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica Enginyeria i Arquitectura
Erasmus mundus en medical imaging and applications Enginyeria i Arquitectura
Informàtica industrial i automàtica Enginyeria i Arquitectura
Informàtica industrial, automàtica, computació i sistemes (miiacs) Enginyeria i Arquitectura
Innovació empresarial i gestió de la tecnologia Ciències Socials i Jurídiques
Innovació empresarial i gestió de la tecnologia Enginyeria i Arquitectura
Mecànica de materials i estructures Enginyeria i Arquitectura
Mecànica de materials i estructures Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies de la informació i automàtica Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies intel·ligents per a sistemes de salut/smart healthcare Enginyeria i Arquitectura
Visió per computador i robotica Enginyeria i Arquitectura
Visió per computador i robòtica - vicot Enginyeria i Arquitectura
Vision and robotics (vibot) Enginyeria i Arquitectura