UdG : Facultat d'educació i psicologia

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 287
FP2, CFGS 169
Univ. Batx. / COU 48
Univ. FP2 / CFGS 26
Més grans de 25 anys 16
Diplomat, llicenciat 15
Altres accessos 10
Més grans de 45 anys 4
Més grans de 40 anys 1
Total 576

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000255 Educació infantil 178 318 146 136
GRAU00000256 Educació primària 259 436 202 215
GRAU00000097 Educació social 100 258 131 88
GRAU00000386 Pedagogia 36 215 120 72
GRAU00000098 Psicologia 111 348 161 84
GRAU00000413 Treball social 91 201 90 101
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 775 1.776 850 696

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 538
Assignació 2a opció 59
Assignació 3a opció 47
Assignació 4a opció 38

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats