UdG : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat , formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 21
Dona 18
Total 39

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 18
Home 21

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 26
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 13
Total 39

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats