UdG : Psicologia clínica de la salut i qualitat de vida

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés
10-11 30 5
11-12 0 0
12-13 0 0

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC