Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
12-13 9,5 11,9 1,3
13-14 4,8 9,5 2
14-15 6,4 14,8 2,3
15-16 1,1 0,2 0,2
16-17 0,4 0,1 0,2
17-18 0 0 0,2

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

HIDA segons el grau de titulació del professor

Facultat d'educació i psicologia 445,84
Total 445,84

La categoria “Sense informar” correspon al personal que fa classe i que és investigador o PAS o personal aliè a la universitat

HIDA per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides