Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 145
Home 20
Total 165

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 145
Home 20

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10