Resum

Nota de tall juny

 • Educació social

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 98 51 ND 60 85,84% 0 ND
10-11 60 79 61 78,33% 116 88,47% 0 ND
11-12 60 100 64 94,92% 165 92,48% 0 ND
12-13 60 85 62 83,05% 217 95,49% 31 100%
13-14 60 94 77 92,96% 248 93,59% 38 97%
14-15 60 91 68 87,69% 268 96,14% 63 98%
15-16 60 107 64 89,83% 263 95,08% 49 98%
16-17 60 104 64 88,14% 274 93,19% 54 98%
17-18 60 111 61 89,29% 267 95,06% 69 96%
18-19 60 108 67 95% 256 94,13% 58 96%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)