Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 60 94 77 92,96%
14-15 60 91 68 87,69%
15-16 60 107 64 89,83%
16-17 60 104 64 88,14%
17-18 60 111 61 89,29%
18-19 60 108 67 95%

Nota de tall juny

  • Educació social

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

FP2, CFGS 43
Batx. / COU amb PAU 18
Univ. Batx. / COU 3
Univ. FP2 / CFGS 2
Més grans de 25 anys 2
Total 68