Resum

Nota de tall juny

 • Psicologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 146 70 ND 78 85,38% 0 ND
10-11 80 127 79 84,15% 148 82,74% 0 ND
11-12 80 111 92 85,19% 225 89,65% 0 ND
12-13 80 111 79 69,62% 291 93,77% 36 98%
13-14 80 155 82 84,81% 308 92,89% 38 97%
14-15 80 141 85 81,48% 320 94,2% 59 97%
15-16 80 127 87 69,23% 312 93,05% 51 97%
16-17 80 170 84 96,2% 320 93,15% 47 98%
17-18 80 110 84 84,42% 333 93,73% 58 97%
18-19 80 143 89 92% 324 93,27% 56 98%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)