Resum

Nota de tall juny

 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys)
 • Educació infantil

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 256 72 ND 81 98,74% 0 ND
10-11 80 236 86 98,73% 169 96,11% 0 ND
11-12 80 178 87 98,68% 249 96,15% 0 ND
12-13 80 184 88 95,18% 323 97,92% 78 100%
13-14 80 101 84 83,75% 310 97,56% 34 100%
14-15 80 81 88 91,46% 328 97,03% 78 99%
15-16 105 106 83 89,87% 325 97,88% 81 99%
16-17 105 101 81 87,01% 319 96,89% 72 99%
17-18 80 82 85 77,5% 323 97,29% 124 81%
18-19 80 84 90 82,35% 334 97,78% 81 98%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)