Resum

Nota de tall juny

 • Educació primària
 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 180 324 167 ND 186 94,62% 0 ND
10-11 180 318 187 79,31% 362 93,87% 0 ND
11-12 180 259 184 91,91% 526 94,4% 0 ND
12-13 180 256 184 83,91% 686 95,92% 127 99%
13-14 90 121 97 83,52% 614 96,29% 100 98%
14-15 90 96 91 96,51% 527 94,84% 159 98%
15-16 115 136 99 91,21% 443 95,02% 153 98%
16-17 115 107 92 82,95% 374 94,09% 88 97%
17-18 90 133 97 90% 374 94,67% 129 80%
18-19 90 117 104 90,82% 387 93,89% 77 97%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)