Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 413
Home 113
Total 526

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 413
Home 113

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10