Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 436
Demanda 1a opció 259
Demanda 2a opció 215
Demanda 3a opció 202

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 176
Assignació 2a opció 12
Assignació 3a opció 9
Assignació 4a opció 3

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 8 a <9 499
De 9 a <10 317
De 7 a <8 165
De 6 a <7 119
De 10 a <11 109
De 11 a <12 48
Sense informar 31
De 12 a <13 8
<5 3
De 5 a <6 3
Total 1.302

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 109
FP2, CFGS 42
Univ. Batx. / COU 14
Univ. FP2 / CFGS 9
Diplomat, llicenciat 5
Més grans de 25 anys 5
Total 184