Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 90 121 97 83,52%
14-15 90 96 91 96,51%
15-16 115 136 99 91,21%
16-17 115 107 92 82,95%
17-18 90 133 97 90%
18-19 90 117 104 90,82%

Nota de tall juny

  • Educació primària
  • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 62
Univ. Batx. / COU 14
FP2, CFGS 10
Més grans de 25 anys 2
Diplomat, llicenciat 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Altres accessos 1
Total 91