Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 215
Demanda 3a opció 120
Demanda 2a opció 72
Demanda 1a opció 36

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 34
Assignació 3a opció 16
Assignació 4a opció 16
Assignació 2a opció 10

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 7 a <8 255
De 8 a <9 116
De 6 a <7 105
De 9 a <10 39
Sense informar 11
De 10 a <11 8
De 5 a <6 4
De 11 a <12 3
Total 541

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 29
FP2, CFGS 13
Diplomat, llicenciat 2
Univ. Batx. / COU 2
Univ. FP2 / CFGS 2
Més grans de 25 anys 1
Total 49