Resum

Nota de tall juny

 • Pedagogia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 40 44 45 63,16% 45 90,45% 0 ND
11-12 40 36 49 57,45% 90 88,59% 0 ND
12-13 60 55 59 74,14% 139 94,14% 0 ND
13-14 60 65 63 71,43% 194 90,72% 26 99%
14-15 60 54 63 70% 220 88,84% 35 97%
15-16 60 50 77 53,95% 236 90,79% 47 97%
16-17 60 73 61 68,42% 235 85,52% 34 97%
17-18 60 61 60 68,42% 241 88,62% 51 96%
18-19 60 79 64 88,89% 230 88,62% 43 96%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)