Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 60 65 63 71,43%
14-15 60 54 63 70%
15-16 60 50 77 53,95%
16-17 60 73 61 68,42%
17-18 60 61 60 68,42%
18-19 60 79 64 88,89%

Nota de tall juny

  • Pedagogia

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 32
FP2, CFGS 20
Univ. Batx. / COU 5
Altres accessos 3
Diplomat, llicenciat 2
Més grans de 25 anys 1
Total 63