Resum

Nota de tall juny

 • Treball social

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 73 80 64,47% 80 89,92% 0 ND
11-12 80 91 100 71,74% 175 89,11% 0 ND
12-13 60 55 63 80,33% 224 92,74% 0 ND
13-14 60 48 63 66,07% 272 91,54% 49 99%
14-15 60 72 67 74,6% 277 91,34% 69 97%
15-16 60 79 66 76,67% 251 92,05% 56 96%
16-17 60 61 62 74,14% 243 90,71% 47 96%
17-18 60 58 66 81,67% 245 92,7% 48 95%
18-19 60 66 66 73,33% 254 92,55% 54 96%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)