UdG : Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa

Alumnes

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats