UdG : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (planificació professional)

Alumnes

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats