UdG : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (planificació professional)

Professorat

  • Curs acadèmic :

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides