UdG : Doble titulació grau en mestre educació infantil/ grau en mestre educació primària

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 50 93 54 90,38%
14-15 50 58 53 100%
15-16 0 65 53 ND
16-17 0 70 49 100%
17-18 50 67 54 98,04%
18-19 50 78 58 96,55%

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 53
Total 53