UdG : Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés
15-16 120 110
16-17 110 119
17-18 120 117
18-19 120 125

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres
  • Sense informar