Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés
14-15 30 15
15-16 30 10
16-17 30 11
18-19 30 18

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres