UdG : Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 19
Dona 14
Total 33

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 14
Home 19

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 33
Total 33

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats