UdG : Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història

Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
10-11 0 20 0
11-12 0 32,7 0
12-13 0 19,6 0
13-14 0 31,1 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides